Patron – Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (w języku polskim) (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

 

 • Krzyż Kawalerski Polonia Restituta – 1998
 • Godność doktora honoris causa Państwowego Pomorskiego Uniwersytetu M.W. Łomonosowa w Archangielsku – 2000
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1988
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1995
 • Medal Ad Perpetuam Rei Memoriam – 2005
 • Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” – 2008
 • Medal Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu – 2006
 • Medal za Zasługi dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu – 1992
 • Medal Honorowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 1998
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Zbąszynek – 2016
 • Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie pracy organicznej – 2015
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – 2018
 • „Lider Pracy Organicznej” oraz Statuetka „Honorowego Hipolita” za krzewienie idei pracy organicznej – 2021
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wojsk Lotniczych – 2004
 • Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1977, 1981, 1983, Ministra Edukacji Narodowej – 1989
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dziewięciokrotnie)