Konkurs oratorski

27.03.2024
Fundacja im. prof. Tadeusza Zgółki pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do organizacji jak i do uświetnienia Gali Finałowej I Poznańskiego Międzyszkolnego Konkursu Oratorskiego im. prof. Tadeusza Zgółki.
Dziękujemy współorganizatorowi – Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Poznania za pomoc organizacyjną oraz ufundowanie cennych nagród dla Laureatów Konkursu. Dziękujemy Prezydentowi Miasta Poznania Panu Jackowi Jaśkowiakowi, Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Pani prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej oraz Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk za objęcie Konkursu patronatem honorowym.
Dziękujemy partnerom wydarzenia – Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego oraz Królewskiemu Orderowi Świętego Stanisława Biskupa Męczennika.
Dziękujemy partnerom medialnym za przekazywanie informacji o wydarzeniu.
Dziękujemy jury pod przewodnictwem pani prof. Barbary Sobczak za konstruktywną ocenę wystąpień finalistów, dziękujemy nauczycielom przygotowującym swoich podopiecznych do występu, dziękujemy uczestnikom za prezentację swoich przemyśleń na temat poszukiwania autorytetu.
Galę finałową Konkursu zaszczycili swą obecnością: Jej Magnificencja Rektor UAM pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, pani Eliza Malarecka – kierownik Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, pan dr Igor Bykowski – Wielkopolski Kurator Oświaty, pani prof. Elżbieta Winiecka – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan starszy brygadier Tomasz Wiśniewski – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pan brygadier Sławomir Brandt – rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Wszyscy Finaliści otrzymali upominki od UAM oraz zostali zaproszeni przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do udziału w zajęciach edukacyjnych. Upominki od Fundacji im. prof. T. Zgółki, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego oraz Teatru Nowego w Poznaniu otrzymali zdobywcy wyróżnień, natomiast Laureaci – nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Poznania. Partner Konkursu – Towarzystwo im. H. Cegielskiego uhonorowało swoim medalem jednego z uczestników.

 

 

Zofia Wysocka

kl. VIII SP nr 38 w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Ewę Baszkiewicz

GRUPA I – MIEJSCE 1

 

Justyna Daniel

kl. VIII SP nr 38 w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Ewę Baszkiewicz

GRUPA I – MIEJSCE 2

 

Anastazja Downar

kl. VIII SP nr 38 w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Ewę Baszkiewicz

GRUPA I – MIEJSCE 3

 

Dalia Czekalska

kl. VIII SP nr 65 w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Annę Sobczyńską

GRUPA I – WYRÓŻNIENIE

 

Dominika Hadyńska

kl. II Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Monikę Ograbek

GRUPA II – MIEJSCE 1

 

Witold Filipczyk

kl. II XV LO w Poznaniu

przygotowany przez panią mgr Ludmiłę Śliwieńską

GRUPA II – MIEJSCE 2

 

Anna Deska

kl. III Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu

przygotowana przez panią mgr Katarzynę Górną

GRUPA II – MIEJSCE 3

Dawid Ziemecki

kl. II Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu

przygotowany przez panią mgr Monikę Ograbek

GRUPA II – WYRÓŻNIENIE ORAZ MEDAL TOWARZYSTWA im. H. CEGIELSKIEGO

 

Michał Starczyński

kl. III I LO w Poznaniu

przygotowany przez panią mgr Ilonę Starostę

GRUPA II – WYRÓŻNIENIE


Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji w przyszłym roku.
25.03.2024
I Poznański Międzyszkolny Konkurs Oratorski przeszedł do historii.
Dziękujemy za udział i prezentujemy wyniki