Patron – Działalność w instytucjach naukowych

 

Działalność w instytucjach naukowych

W latach 2004-2010 był członkiem z wyboru Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2007-2010 członkiem Prezydium tego Komitetu) i kilku Komisji działających w jego ramach. Od roku 2004 był członkiem z wyboru Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, od 2011 członkiem Prezydium RJP, a od 2019 jej wiceprzewodniczącym. Był też przewodniczącym Komisji Kultury Żywego Słowa, przewodniczącym Zespołu Dydaktycznego oraz wiceprzewodniczącym Zespołu Etyki Słowa tej Rady. Był także członkiem rzeczywistym Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W latach 2010-2015 był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ponadto był członkiem Panelu Recenzentów Rady Nauki Polskiej, aktualnie Narodowego Centrum Nauki. Recenzował, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Edukacji, podręczniki szkolne pod względem ich poprawności językowej.

Związany był z Kapitułą przy Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przyznającą tytuł Ambasadora Polszczyzny.