Konkurs Hedumek

18.06.2024

I Ogólnopolski Konkurs On-line Instrumentów Dętych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia „HEDUMEK” został rozstrzygnięty.
W Konkursie wzięło udział 144 uczniów.
Jury Konkursu „HEDUMEK” w składzie: dr Magda Morus-Fijałkowska – przewodnicząca, dr hab. Włodzimierz Spodymek, mgr Dariusz Orłowski oraz mgr Mateusz Kurek przyznało:
1 nagrodę GRAND PRIX,

10 równorzędnych nagród 1 stopnia,

47 równorzędnych nagród 2 stopnia,
58 równorzędnych nagród 3 stopnia,
oraz 28 wyróżnień.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonawczy.
GRATULUJEMY LAUREATOM

 

Dziękujemy partnerom Konkursu za współfinansowanie nagród dla Uczestników.

               

Dziękujemy Jury za ogrom włożonej pracy oraz wnikliwą ocenę nadesłanych zgłoszeń. Dziękujemy nauczycielom i akompaniatorom za przygotowanie uczniów do występu. Dziękujemy Wam – Uczestnikom, dla których ten Konkurs został zorganizowany, a bez których nigdy by się nie odbył.

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI