Konkurs Telemanna 2023

W dniach 24.06 – 26.06.2023 r. w Poznaniu odbyła się XX edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna. Profesor Tadeusz Zgółka od samego początku, tj. od 2004 r., związany był z Konkursem (Jego autorstwa wstęp w folderze programowym zamieszczany jest do dziś, był fundatorem nagród jako Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, był członkiem Honorowym Komitetu Organizacyjnego).

„W epoce dyskusji o Europie regionów, małych ojczyzn, Europie z płynnymi granicami, a może i bez granic, potrzebujemy patronów, którzy uniwersalnym językiem potrafiliby pokazać, że tradycja takiego świata ma swoje odległe korzenie. Uniwersalny język muzyki – takiej właśnie międzykulturowej i ponadregionalnej, jaką tworzył George Philipp Telemann – może najbardziej nadaje się do przywołania i propagowania dziś w świece, który musi poradzić sobie z dylematem, jak przechować różnorodność, odmienność wartości kulturowych, jednocześnie nie oddzielając owej różnorodności sztucznymi granicami.”

 

 

Od roku 2022 „obecność” Profesora jest żywa w szczególny sposób, bo obok wspomnianego tekstu mówiącego o przekraczaniu granic dzięki uniwersalnemu językowi muzyki, zaistniała Nagroda im. Prof. Tadeusza Zgółki za osobowość artystyczną, którą otrzymał Shiham Wang z Chin.


Od roku 2023 Fundacja im. prof. Tadeusza Zgółki jest fundatorem Nagrody im. Prof. Tadeusza Zgółki za osobowość artystyczną, którą podczas Gali Finałowej XX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna otrzymała Adrianna Trepińska.

Więcej informacji o Laureatach: Wyniki – XX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Ph. Telemanna 
GRATULUJEMY